INDKØBSKURV

 

VISION & MISSION


Helt Lokalt’s koncepts vission & mission

er at give forbrugerne nem adgang til lokale varer. Vi vil tilbyde kunderne en let adgang til at købe lokalt producerede varer uanset hvor de bor geografisk, på en nem og kvalitetsbevidst måde.

 

Vi vil tilbyde producenterne at øge kendskabet til deres produkter via vort salg, så de kan fokusere på udvikling af deres produkter som er deres kerneområde. Hos Heltlokalt.dk leverer vi en god løsning for mødet imellem den interesserede kunde, og den lokale producent - uafhængig af geografi.

 


 

 

Virksomhedens eksistensberettigelse

I dag er der mange større og mindre producenter af lokale nicheprodukter indenfor fødevareindustrien og andre forskellige unikke produktområder.

Det er typisk mindre enkeltmandsvirksomheder, der producerer til deres egen gårdbutik eller i mindre omfang sælger videre til dagligvarebutikker mv. i nærområdet.

 

Disse mindre producenter har dog en del udfordringer i deres måde, at drive virksomhed på. De er gode til at producere unikke varer, men mindre gode til at få de tekniske løsninger på plads i den digitale verden. Desuden har de tit begrænsede ressourcer både økonomiske og tidsmæssigt. De har derfor ofte kun mindre enkeltsalg til private kunder, der lige kommer forbi deres gård eller virksomhed. Det giver dem en begrænset adgang til det potentielle marked. Mange af dem er dårligt markedsført på internet og de sociale medier, ikke mindst fordi de ikke har en tidssvarende og attraktiv e-handels butik.

 

Derfor er markedsføring og salg ofte et svagt led hos mange mindre producenter. Endvidere har flere undersøgelser fastlagt såvel et potentiale som et behov for lokale vare til såvel nærområdet som til storbyerne.

 

Særligt undersøgelsen ”Land og By og Mad” fra Syddansk Universitet som er lavet til Fødevareministeriet, konkluderer, at potentialet for landdistrikterne er knyttet til det uforløste ønske hos storbyboere om at skabe en tættere relation til de aktive inden for såkaldte ”madbårne” initiativer på landet.

 

Forslagene opfordrer til større samarbejde mellem aktører på landet for at lette arbejdsbyrden, skabe nye former for fællesskaber og øge synligheden af landets kvaliteter. Det understreges, at de kræver en koordinerende platform i storbyen, som både er orienteret om at synlig- og tilgængeliggøre de nye madbårne initiativer og mod at øge interaktionen mellem by- og landaktive.

 

Undersøgelsen konkluderer ligeledes, at en måde at skabe erhvervsudvikling og bosætning på landet består i, at benytte de nye madbårne initiativer til at gøre landdistriktspolitik vedrørende erhvervsudvikling, levevilkår, natur og landskab nærværende også for storbyboere. Undersøgelsen opstiller tre anbefalinger:

 

  • Der bør udvikles en fælles platform og talerør for nye madbårne initiativer. Platformen skal betjene og forbinde madbårne initiativer i byen og på landet.
  • Landkommuner bør bakke op om lokale småskala - madproducenter.
  • Overordnede institutionelle rammebetingelser bør tilpasses på en måde, så de også kan rumme de nye madbårne initiativer.

 

Alle tre anbefalinger understøtter HeltLokalt´s forretnings ide.

 


 

Sammenfatning: 

Vores mission er, at tilbyde forbrugerne lokale kvalitetsvarer enkelt og nemt via en moderne platform som generer inspiration, tryghed og velvære.

 

Vores vision er, at være forbrugernes foretrukne leverandør af lokale kvalitetsvarer.

 

Vores værdier er bl.a. #Kundenifokus, benhed, #ærlighed og #troværdighed samt #bæredygtighed